Mentoring

Et mentoring forløb hos mig forløber sig typisk over 5 – 10 sessioner med jævnlige samtaler hver 2. – 3. uge og foregår som individuelle samtaler, hvor indholdet er skræddersyet til dine udfordringer.  Målgruppen har variere, da metoden kan bruges på mange, men en typisk klient kunne være den unge (15-25 årige), der enten er igang med en uddannelse, men som oplever problemer med studiet og mistrives på uddannelsen. Ligeledes kan det være den unge, der er uafklaret og i tvivl om hvilken retning han/hun skal vælge i forhold til karriere eller uddannelse.

Et mentoring forløb kan hjælpe med at afklare fremtidig muligheder inden for uddannelse og karriere. Der er min erfaring, at en større gruppe unge i dag mistrives på deres uddannelse, men at de med den rette hjælp kan genfinde glæden og motivationen til uddannelse. Indholdet i mentoring forløbet inkluderer coachende og vejledende samtaler med henblik på at genfinde trivsel, se mening i det større perspektiv, få gennemført uddannelsen eller evt. sadle om og vælge en ny retning .