Få hjælp til:

 

  • lavt selvværd eller dårlig selvtillid,
  • tilbøjelighed til selvkritik eller selvforagt
  • livshæmmende overbevisninger og forestillinger
  • fastlåste, utilfredsstillende sociale roller og samspilsmønstre
  • parforholds-, seksualitets- og familieproblemer og kriser
  • posttraumatisk stress efter chok og traumer
  • stress og udbrændthed
  • eksistentielle kriser i forbindelse med livsovergange, sygdom, dødsfald eller andre former for personlige tab
  • lettere misbrugsproblematikker og mindre ikke-livstruende spiseforstyrrelser
  • uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og tilbøjelighed til at overreagere følelsesmæssigt i almindelige livssituationer