ID Psykoterapi

ID betyder, at den terapeutiske arbejdsform er “identitets-orienteret”. Det vil sige, at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter af vores menneskelige identitet som muligt. Udtrykket “ID” er desuden en forkortelse for “integrativ” og “dynamisk”. Integrativ betyder inklusiv eller samlende, og dynamisk betyder i denne sammenhæng kraftfuld og bevægelig.

Det er erfaringen indenfor ID-terapi, at terapien kan være meget mere effektiv i arbejdet med at hjælpe mennesker med at løse deres problemer og udvikle deres menneskelige potentiale, hvis der arbejdes ud fra en syntese af flere forskellige teorier og metoder, i stedet for at lade sig begrænse af en enkelt psykologisk retnings mere snævre forståelsesramme og metodevalg.